Kino 2020

Seminář pro kinaře, distributory a další filmové profesionály.

18. 6. 2020, 10:00, Kino Přítomnost, Siwiecova 1, Praha 3

Jak se kina vyrovnávají s dvou měsíčním uzavřením?

Podaří se navázat na divácky výborný začátek roku?

Jak rychle distributoři obnoví svoji nabídku?

Posunou se vzhledem k zastavené výrobě premiéry plánovaných českých filmů?

Jak funguje veřejná podpora filmovému průmyslu v současné situaci?

Jak zafungovaly online projekty v kinech?

To vše se dozvíte na výročním desátém setkání filmových profesionálů-KINO 2020, který proběhne v rámci DEF a je součástí projektu Nové kino 2020-2021.

PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ KINO 2020-2021 

Nové kino 2020-2021 je vzdělávací projekt určený pro provozovatele kin. Letošní ročník má několik částí. První jsou semináře pro 10 účastníků, kteří se aktivně zapojují do aktivit na vybraných filmových festivalech. Druhou částí jsou prezentace v kinech, kterých se může účastnit až 30 kinařů a kde je představeno fungování jednotlivých kin. A část třetí, kterou jsou konference, které následují po každém z vybraných festivalů, kde jsou prezentovány hlavní informace z festivalového dění. Na semináři KINO 2020 budou účastníci projektu prezentovat právě problematiku uzavřených kin.

Další informace budou prezentovat zástupci Státního fondu kinematografie, Ministerstva kultury ČR, Asociace provozovatelů kin, Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů, Kreativní Evropy – MEDIA a distributorů.

PROGRAM

09:30 – 10:00 Snídaně

10:00 – 10:20 Představení projektu Nové kino 2020-2021

10:20 – 11:40 Prezentace účastníků projektu Nové kino 2020-2021

11:40 – 12:00 Online projekty pro kina a jejich výsledky

12:00 – 12:30 – Pauza

12:30 – 14:00 SFKMG, MKČR, APK, APA, UFD

14:00 – 15:00 Diskuse

Přihlásit se můžete přes tento formulář.

          Logo DK

Program

Informuji Protišedi Rádio1